Υπηρεσίες προς Ιδιώτες – taxtime.gr
 • Εκτυπώσεις εκκαθαριστικών σημειωμάτων.
 • Εκπροσώπηση και διεκπεραίωση σχετικών υποθέσεών σας στην αρμόδια ΔΟΥ, όπως για παράδειγμα υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων προηγουμένων ετών.
 • Έλεγχος μισθοδοσίας, επιδομάτων, ασφαλιστικών εισφορών καθώς και έλεγχος του συνολικού αριθμού και του είδους των ενσήμων, βάση την ειδικότητάς σας.
 • Παροχή συμβουλών και εκπροσώπηση σε ενδεχόμενες εργατικές διαφορές τόσο στο ΙΚΑ όσο και την Επιθεώρηση Εργασίας
 • Γονικές Παροχές, Δωρεές και Κληρονομικά ζητήματα.
 • Σύνταξη δηλώσεων κτηματολογίου για όλη την Ελλάδα.
 • Οικοδομικά ένσημα
 • Διαδικασίες προς αποφυγή διπλής φορολόγησης.
 • Ηλεκτρονική σύνταξη και υποβολή των δηλώσεών σας Ε1, Ε2 και Ε9 στο σύστημα TAXIS ΝΕΤ.
 • Υποβολή αίτησης Α21 για χορήγηση οικογενειακού επιδόματος.
 • Υποβολή εντύπων Ε9 με σκοπό την αλλαγή των περιουσιακών σας στοιχείων μέσα στο προηγούμενο έτος καθώς και δηλώσεις Ε2 για εκείνους που εισπράττουν ενοίκια.
 • Απλή και διαδοχική αίτηση συνταξιοδότησης σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
 • Συμβουλές σε εργατικά ζητήματα όπως η αλλαγή του ωραρίου, οι υπερωρίες, άδεια λοχείας και τοκετού καθώς και οποιουδήποτε άλλου εργασιακού δικαιώματός σας.
 • Υποβολή αιτήσεων για την ρύθμιση των οφειλών σας.
 • Μισθωτήρια συμβόλαια και Ιδιωτικά συμφωνητικά.
 • Φορολογική Εκπροσώπηση.
 • Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης, ανάλωση κεφαλαίου και αποφυγής υπερφορολόγησης.
 • Τροποποιητικές δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε9.
 • Υποβολή αίτησης για επίδομα θέρμανσης.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τον καλύτερο τρόπο χειρισμού θεμάτων τεκμηρίων και πόθεν έσχες προκειμένου να αποφευχθούν περιττές επιβαρύνσεις από πρόσθετη φορολογία.
 • Παροχή συμβουλών σε θέματα που αφορούν απολύσεις και των αναλογούντων αποζημιώσεων.
 • Έκδοση τελών κυκλοφορίας για τα οχήματά σας.
 • Διεκπεραίωση οποιασδήποτε γραφειοκρατικής εργασίας στις Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς ( για παράδειγμα στις κατά τόπους ΔΟΥ, τον ΟΑΕΔ, τον ΕΦΚΑ, τη Νομαρχία και το Δήμο σας, την επιθεώρηση εργασίας, Τράπεζες, Επιμελητήριο, πρωτοδικείο κλπ).
 • Δηλώσεις Πόθεν Έσχες.